Pisarna Brežice

Levstikova ulica 6, 8250 Brežice

07 49 94 405

Podružnica Celje

Ljubljanska cesta 20a, 3000 Celje

08 20 53 215

Podružnica Ljubljana

Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

07 49 94 405

NAŠA PODROČJA DELA

Družinsko pravo

Gre za pravno področje, eno najobčutljivejših za posameznika, ki zavzema predvsem razvezo…

Odškodninsko pravo

Eden najpomembnejših segmentov prava, ki ga pokrivamo je odškodninsko pravo.

Delovno pravo

Delovno pravo je pravno področje, ki zavzema vprašanja pravic, obveznosti in odgovornosti

Kazensko pravo

Pomembno pravno področje, ki ga pokrivamo, je tudi kazensko pravo…

Prekrškovno pravo

Delujemo na področju prava prekrškov; od ugovorov, pritožb, zahtev za sodno varstvo,…

Gospodarsko pravo

Svetujemo in zastopamo gospodarske subjekte v vseh sodnih in izvensodnih postopkih.

Izvršilno pravo

Vlagamo predloge za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega …

Stečajno pravo

Urejamo postopek za uvedbo osebnega stečaja ali stečaja zapuščine in postopke za prijavo…

Dedno pravo

Zastopamo stranke v zapuščinskih postopkih in drugih sodnih postopkih, ki se…

Stvarno pravo

Pomembno pravno področje, ki ga pokrivamo, je tudi kazensko pravo…

Pogodbeno pravo

Sestavljamo pogodbe različnih vsebin, od kupoprodajnih, darilnih, dednopravnih,…

Nepravno pravo

Zastopamo stranke v vseh vrstah nepravdnih postopkov; npr…

Pravo socialne varnosti

Urejamo pravice iz naslova socialne varnosti v zvezi s sestavo pritožb, tožb…

ODVETNIŠTVO PODGORŠEK

U
stanovitelj odvetniške pisarne Podgoršek je Boštjan Podgoršek. Odvetniška pisarna je začela delovati marca 2007.

Vse od ustanovitve odvetniške pisarne se je pod vodstvom odvetnika Boštjana Podgorška dejavnost širila in razvijala, tako da smo sedaj večja odvetniška pisarna z ekipo strokovnjakov, ki šteje 4 odvetnike, 6 odvetniških pripravnikov in vodjo pisarne.

Smo mlada pisarna z mladimi, vendar visoko strokovno usposobljenimi ljudmi, ki lahko ponudi popolne odvetniške storitve na vseh pravnih področjih. Smo v koraku z nenehnim spreminjanjem zakonodaje, sodne prakse in lahko ponudimo najboljše storitve v vsakem trenutku na različnih pravnih področjih.

Delujemo na področju celotne Slovenije, pisarna pa ima sedež v Brežicah, na naslovu Levstikova ulica 6, 8250 Brežice. Odvetniška pisarna ima tudi dve podružnici, in sicer Podružnico Celje, na naslovu Ljubljanska cesta 20a, 3000 Celje in Podružnico Ljubljana, na naslovu Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana.

OBVESTILO

Z aradi rasti in širitve pisarne iščemo nove sodelavce, in sicer pravnike z opravljenim pravniškim državnim izpitom, z željo po razvijanju poklicne kariere v odvetništvu. Zainteresirani, ki so prepričani, da so sposobni odstopati od povprečja in postati del naše pisarne, naj pošljejo vlogo s podrobnim življenjepisom na e-mail: janjapot@gmail.com.