U
stanovitelj odvetniške pisarne Podgoršek je Boštjan Podgoršek. Odvetniška pisarna je začela delovati marca 2007.

Vse od ustanovitve odvetniške pisarne se je pod vodstvom odvetnika Boštjana Podgorška dejavnost širila in razvijala, tako da smo sedaj večja odvetniška pisarna z ekipo strokovnjakov, ki šteje 4 odvetnike, 6 odvetniških pripravnikov in vodjo pisarne.

Smo mlada pisarna z mladimi, vendar visoko strokovno usposobljenimi ljudmi, ki lahko ponudi popolne odvetniške storitve na vseh pravnih področjih. Smo v koraku z nenehnim spreminjanjem zakonodaje, sodne prakse in lahko ponudimo najboljše storitve v vsakem trenutku na različnih pravnih področjih.

S
tranke zastopamo
O
bvestilo

Zaradi rasti in širitve pisarne iščemo nove sodelavce, in sicer pravnike z opravljenim pravniškim državnim izpitom, z željo po razvijanju poklicne kariere v odvetništvu. Zainteresirani, ki so prepričani, da so sposobni odstopati od povprečja in postati del naše pisarne, naj pošljejo vlogo s podrobnim življenjepisom na e-mail: janjapot@gmail.com.

K
je nas najdete

Delujemo na področju celotne Slovenije, pisarna pa ima sedež v Brežicah, na naslovu Levstikova ulica 6, 8250 Brežice. Odvetniška pisarna ima tudi dve podružnici, in sicer Podružnico Celje, na naslovu Ljubljanska cesta 20a, 3000 Celje in Podružnico Ljubljana, na naslovu Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Sedež: Pisarna Brežice, Levstikova ulica 6, 8250 Brežice

Podružnica Celje, Ljubljanska cesta 20a, 3000 Celje

Podružnica Ljubljana, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana