Družinsko pravo

Gre za pravno področje, eno najobčutljivejših za posameznika, ki zavzema predvsem razvezo…

Odškodninsko pravo

Eden najpomembnejših segmentov prava, ki ga pokrivamo je odškodninsko pravo.

Delovno pravo

Delovno pravo je pravno področje, ki zavzema vprašanja pravic, obveznosti in odgovornosti

Kazensko pravo

Pomembno pravno področje, ki ga pokrivamo, je tudi kazensko pravo…

Prekrškovno pravo

Delujemo na področju prava prekrškov; od ugovorov, pritožb, zahtev za sodno varstvo,…

Gospodarsko pravo

Svetujemo in zastopamo gospodarske subjekte v vseh sodnih in izvensodnih postopkih.

Izvršilno pravo

https://www.odvetnik-podgorsek.si/podrocja-dela/gospodarsko-pravo/

Stečajno pravo

Urejamo postopek za uvedbo osebnega stečaja ali stečaja zapuščine in postopke za prijavo…

Dedno pravo

Zastopamo stranke v zapuščinskih postopkih in drugih sodnih postopkih, ki se…

Stvarno pravo

Pomembno pravno področje, ki ga pokrivamo, je tudi kazensko pravo…

Pogodbeno pravo

Sestavljamo pogodbe različnih vsebin, od kupoprodajnih, darilnih, dednopravnih,…

Nepravdno pravo

Zastopamo stranke v vseh vrstah nepravdnih postopkov; npr…

Pravo socialne varnosti

Urejamo pravice iz naslova socialne varnosti v zvezi s sestavo pritožb, tožb…