D
elovno pravo je pravno področje, ki zavzema vprašanja pravic, obveznosti in odgovornosti med delodajalci in delavci glede delovnega razmerja.
Z astopamo stranke pred delovnimi sodišči glede izplačila neizplačanih terjatev iz delovnega razmerja, sporov glede zakonitosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter urejamo vsa vprašanja, ki se nanašajo na razmerja med delodajalci in delojemalci.
K
aj storiti v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi?
O

dpoved pogodbe o zaposlitvi mora biti zakonita. V kolikor menite, da vam je delovno razmerje prenehalo nezakonito, morate v roku 30 dni od prejete odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali prenehanja delovnega razmerja vložiti tožbo zaradi nezakonitosti odpovedi, sicer izgubite svoje pravice, ki vam gredo iz tega naslova.

V primeru da menite, da vam je delovno razmerje nezakonito prenehalo, se čim prej obrnite na našo pisarno, kjer vam bomo ustrezno svetovali, kako naprej. Lahko nas pokličete na telefonsko številko ali nam pošljete vprašanje po spletnem obrazcu.

P
potrebna dokumentacija
V

primeru delovnih sporov potrebujete:

  • pogodbo o zaposlitvi,
  • v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi, tudi prejeto odpoved,
  • v primeru terjatev iz delovnega razmerja, podatke o višini terjatev.