G
re za pravno področje, eno najobčutljivejših za posameznika, ki zavzema predvsem razvezo zakonske zveze, ureditev razmerij med starši in otroki, dodelitev mladoletnih otrok v varstvo, vzgojo in oskrbo, določitev preživnine in stikov.
Š irše gledano pa zavzema družinsko pravo tudi ureditev premoženjskih razmerij po razvezi zakonske zveze ali razpadu izvenzakonske skupnosti, kot je ugotovitev in delitev skupnega premoženja nekdanjih zakoncev, oziroma partnerjev.

Zastopamo enega ali oba zakonca, oziroma partnerja, pri urejanju družinskih zadev pred sodiščem, omogočamo skupne sestanke in skušamo urediti sporna družinska razmerja po čim krajši in za stranko najbolj sprejemljivi poti.

K
ako se razvezati in urediti razmerja med starši in otroki?
R

azveza zakonske zveze je po veljavni zakonodaji mogoča na dva načina:

  • s predlogom za sporazumno razvezo zakonske zveze
  • z vložitvijo tožbe.

V vsakem primeru o razvezi odloča sodišče. Pri odločanju pa mora po uradni dolžnosti odločiti o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih mladoletnih otrok.

P
potrebna dokumentacija
V kolikor imate pravni problem, ki se nanaša na razvezo zakonske zveze, urejanje medsebojnih razmerij med starši in otroki, urejanje premoženjskih razmerij med razvezanima zakoncema ali izvenzakonskima partnerjema, potrebujemo sledečo dokumentacijo:

  • izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi
  • izpisek iz matičnega registra o rojstvu otrok
  • v primeru, da ste se že obrnili na Center za socialno delo, dokumentacijo, ki ste jo prejeli tam,
  • v kolikor zahtevate spremembo že določenih razmerij, sodne, oziroma upravne odločbe, s katerim so bila razmerja predhodno urejena,
  • v primeru urejanja premoženjskih razmerij med razvezanima zakoncema ali izvenzakonskima partnerjema podatke o premoženju (pogodbe, računi…)