V
lagamo predloge za izvršbo na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova in zastopamo upnike in dolžnike v izvršilnih postopkih.