P
omembno pravno področje, ki ga pokrivamo, je tudi kazensko pravo.
O mogočamo zagovor obdolžencev v vseh kazenskih postopkih po pooblastilu, po odločbi o brezplačni pravni pomoči in v primeru, da so za to izpolnjeni zakonski pogoji, tudi zagovor po uradni dolžnosti.

Zastopamo oškodovance in žrtve kaznivih dejanj v kazenskih postopkih.