Z
astopamo stranke v vseh vrstah nepravdnih postopkov; npr.
  • postopek za spremembo stikov med starši in mladoletnimi otroci,
  • ureditev položaja žrtvi po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (prepoved približevanja),
  • ureditev meje,
  • ureditev razmerij med solastniki itd.