E
den najpomembnejših segmentov prava, ki ga pokrivamo, je odškodninsko pravo.

Urejamo odškodnine vseh vrst, predvsem:

 • za škodo, utrpelo v prometnih nesrečah,
 • za škodo, utrpelo v delovnih nesrečah,
 • za škodo, utrpelo na javnih in zasebnih krajih,
 • za škodo, utrpelo kot žrtev kaznivega dejanja
 • za urejanje nezgodnih zavarovanj.

Ko se vam zgodi nezgoda, je pomembno, da imate vsestransko pravno svetovanje za zaščito svojih pravic, ki vam jo lahko nudi le strokovno usposobljen odvetnik.

K
aj storiti v primeru nezgode?

V primeru, da se vam je zgodila nezgoda, je za zavarovanje vaših pravic potrebno pravočasno ukrepanje, zato vam svetujemo, da nas čim prej pokličete ali nam pišete preko našega spletnega obrazca,da vam bomo ustrezno svetovali.

P
OTREBNA DOKUMENTACIJA

Za urejanje odškodnin v primeru prometne nesreče potrebujete:

 • podatek o povzročitelju prometne nesreče (registrsko številko)
 • polico avtomobilskega zavarovanja, če ste za nesrečo odgovorni sami in imate sklenjeno ustrezno zavarovanje,
 • opis, kako se je nesreča zgodila,
 • medicinsko dokumentacijo,
 • če ste imeli kakšne stroške, tudi račune.
 • Ostalo potrebno dokumentacijo priskrbimo mi z vašim pooblastilom.

Za urejanje odškodnin v primeru delovne nezgode potrebujete:

 • prijavo nezgode pri delu,
 • podatek o delodajalcu ali odgovorni osebi,
 • opis, kako se je nesreča zgodila,
 • medicinsko dokumentacijo,
 • če ste imeli kakšne stroške, tudi račune.

Ostalo potrebno dokumentacijo priskrbimo mi z vašim pooblastilom. Ker gre za bolj kompleksne zadeve, nam lahko glede potrebne dokumentacije pišete na naš spletni obrazec ali nas pokličete.

Za urejanje nezgodnih zavarovanj potrebujete:

 • polico nezgodnega zavarovanja,
 • izpolnjeno prijavo nezgode,
 • medicinsko dokumentacijo,
 • opis, kako se je nezgoda zgodila.