P
okrivamo tudi pravo prekrškov;

od ugovorov, pritožb, zahtev za sodno varstvo, do zagovora pred sodiščem v postopku o prekršku.

K
kaj storiti v primeru, da vam zaradi prekrška preneha veljavnost vozniškega dovoljenja?

Svetujemo vam, da čim prej pokličete ali nam pišete po spletnem obrazcu, saj vam bomo znali v pravem trenutku ustrezno svetovati, zlasti ker so zakonski roki za pravna sredstva in pravna dejanja relativno kratki. Svetovali vam bomo, kaj je za vaš konkretni primer najprimernejše.