U
Urejamo postopek za uvedbo osebnega stečaja in postopke za prijavo terjatev vseh vrst do stečajnih dolžnikov ali dolžnikov v prisilni poravnavi (terjatve iz delovnega razmerja, terjatve iz pogodbenih razmerij).