U
rejamo vsa vprašanja, ki se nanašajo na področja stvarnega prava: lastninsko pravico, služnosti, motenje posesti, ureditev meje, zastavne pravice…